Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami to kluczowe elementy każdej inwestycji budowlanej i zarządzania nieruchomościami. Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową obsługę prawną, zapewniając doradztwo i wsparcie na każdym etapie, od planowania po realizację inwestycji.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

 1. Bogate doświadczenie: Nasi prawnicy mają szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
 2. Indywidualne podejście: Oferujemy spersonalizowane podejście, dostosowując nasze usługi do specyficznych potrzeb każdego klienta.
 3. Kompleksowa obsługa: Zapewniamy pełen zakres usług prawnych, obejmujących wszystkie aspekty związane z nieruchomościami i zagospodarowaniem przestrzennym.
 4. Bezpieczeństwo prawne: Dbamy o zgodność działań naszych klientów z obowiązującymi przepisami, minimalizując ryzyko prawne.

Nasze usługi obejmują:

 1. Doradztwo w zakresie zagospodarowania przestrzennego:
  • Analiza i doradztwo w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Pomoc w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy.
  • Konsultacje w zakresie zgodności planowanych inwestycji z przepisami prawa.
 2. Przygotowanie dokumentacji:
  • Sporządzanie i weryfikacja dokumentacji związanej z inwestycjami budowlanymi.
  • Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenia na budowę.
  • Opracowywanie umów związanych z nabyciem, zbyciem i najmem nieruchomości.
 3. Reprezentacja przed organami administracji:
  • Reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej.
  • Prowadzenie spraw dotyczących odwołań od decyzji administracyjnych.
  • Udział w rozprawach administracyjnych i mediacjach.
 4. Prawo budowlane i inwestycyjne:
  • Doradztwo w zakresie realizacji inwestycji budowlanych.
  • Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę i innych zezwoleń administracyjnych.
  • Nadzór prawny nad realizacją inwestycji.
 5. Rozwiązywanie sporów:
  • Prowadzenie negocjacji i mediacji w sporach dotyczących nieruchomości.
  • Reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych związanych z gospodarką nieruchomościami.
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Jak możemy Ci pomóc?

 1. Kontakt: Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza na naszej stronie internetowej. Umówimy się na wstępne spotkanie, aby omówić Twoje potrzeby i oczekiwania.
 2. Konsultacja: Podczas spotkania dokonamy analizy Twojej sytuacji prawnej i zaproponujemy optymalne rozwiązania.
 3. Działanie: Rozpoczniemy współpracę, świadcząc kompleksowe usługi prawne dostosowane do specyficznych potrzeb Twojej sprawy związanej z zagospodarowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami.
 4. Wynik: Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i skutecznej realizacji Twoich projektów inwestycyjnych.

Skontaktuj się z nami

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach prawnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Pozwól nam zadbać o prawne aspekty Twojej inwestycji, abyś mógł skoncentrować się na jej sukcesie.

Twoje zaufanie jest dla nas najważniejsze!

Sprawdź

Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej organizacji

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji działań prawnych, wykorzystując nowoczesne i skuteczne metody.
Sprawdź