Przygotowywanie i przeprowadzania procesów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości są skomplikowanymi procesami, które wymagają precyzyjnego przygotowania, zgodności z przepisami prawa oraz profesjonalnej obsługi na każdym etapie realizacji. Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowywania i przeprowadzania procesów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości, zapewniając pełne wsparcie i doradztwo prawne.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

 1. Doświadczenie i wiedza: Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji w nieruchomości. Znamy specyfikę rynku nieruchomości oraz wymogi prawne związane z inwestycjami.
 2. Indywidualne podejście: Każda inwestycja jest inna, dlatego oferujemy spersonalizowane podejście, dostosowując nasze usługi do specyficznych potrzeb klienta.
 3. Kompleksowość usług: Zapewniamy pełen zakres usług prawnych, aby sprostać wszystkim wymaganiom związanym z procesami inwestycyjnymi.
 4. Bezpieczeństwo prawne: Dbamy o to, aby wszystkie działania podejmowane przez naszych klientów były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, minimalizując ryzyko prawne.

Nasze usługi obejmują:

 1. Doradztwo prawne przed rozpoczęciem inwestycji:
  • Konsultacje prawne dotyczące planowanych inwestycji w nieruchomości.
  • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących zgodności inwestycji z przepisami prawa.
  • Analiza i ocena ryzyka prawnego związanego z inwestycją.
 2. Przygotowywanie dokumentacji inwestycyjnej:
  • Sporządzanie umów przedwstępnych, umów sprzedaży, umów najmu i innych dokumentów związanych z inwestycją.
  • Przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji projektowej, technicznej oraz finansowej.
  • Sporządzanie i analiza umów o roboty budowlane oraz umów z podwykonawcami.
 3. Obsługa procesu uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń:
  • Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę, zezwoleń środowiskowych i innych wymaganych decyzji administracyjnych.
  • Reprezentacja przed organami administracji publicznej w procesie uzyskiwania pozwoleń.
 4. Nadzór prawny nad realizacją inwestycji:
  • Monitorowanie zgodności realizacji inwestycji z przepisami prawa oraz warunkami umownymi.
  • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem prawnym podczas realizacji inwestycji.
  • Reprezentacja klienta w negocjacjach z wykonawcami, podwykonawcami i innymi stronami zaangażowanymi w inwestycję.
 5. Rozwiązywanie sporów związanych z inwestycją:
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących sporów wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.
  • Mediacje i negocjacje w celu polubownego rozwiązania konfliktów.
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów inwestycyjnych.
 6. Zakończenie i odbiór inwestycji:
  • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej i protokołów zdawczo-odbiorczych.
  • Doradztwo w zakresie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących końcowego rozliczenia inwestycji.

Jak możemy Ci pomóc?

 1. Kontakt: Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza na naszej stronie internetowej. Umówimy się na wstępne spotkanie, aby omówić Twoje potrzeby i oczekiwania.
 2. Konsultacja: Podczas spotkania dokonamy analizy Twojej sytuacji prawnej i zaproponujemy optymalne rozwiązania.
 3. Działanie: Rozpoczniemy współpracę, świadcząc kompleksowe usługi prawne dostosowane do specyficznych potrzeb Twojej inwestycji w nieruchomości.
 4. Wynik: Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Twojej inwestycji i wspieranie jej pomyślnej realizacji.

Skontaktuj się z nami

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach prawnych w zakresie przygotowywania i przeprowadzania procesów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości. Pozwól nam zadbać o prawne aspekty Twojej inwestycji, abyś mógł skoncentrować się na jej sukcesie.

Twoje zaufanie jest dla nas najważniejsze!

Sprawdź

Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej organizacji

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji działań prawnych, wykorzystując nowoczesne i skuteczne metody.
Sprawdź